Nieuws

‘Next STEP’ wint hackathon over kansenongelijkheid

[Nieuws]

‘Next STEP’ heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de hackathon Hack de Valse Start 2018. De toepassing maakt het mogelijk om als leerling rechtstreeks terugkoppeling te geven aan je docent over wat je moeilijk vindt aan het huiswerk. De jury prees het winnende team vanwege de innovatieve invalshoek van de app. Een diverse groep van   >

Tools, hulpmiddelen en technologieën voor datavisualisatie

[Nieuws]

Er zijn veel data beschikbaar op het gebied van onderwijs en kansenongelijkheid. Tegelijkertijd ontbreekt er veel informatie en inzicht. Dat maakt het voor mensen die invloed hebben op het beleid niet eenvoudig. Daarvoor zijn oplossingen nodig. Hoe kun je op een eenvoudige manier data die beschikbaar zijn, visualiseren en interpreteren? Hieronder vijf handige tool-tips. 1.   >

Programma side-event met data, onderwijs, sport en spel

[Nieuws]

Vandaag hebben we een klap gegeven op de programmering van het side-event. We combineren inhoud met sport en spel. Daarom starten we om 10:00 met een seminar over data en onderwijs van Ralph Rusconi, onderzoeker op het gebied van onderwijs bij de gemeente Amsterdam. Hij zal jullie op het begin van de dag nog wat   >

Infographic kansenongelijkheid Voortgezet Onderwijs

[Nieuws]

Data visualiseren is een van de uitdagingen tijdens Hack de Valse Start. Open State Foundation heeft samen met Jaap Nauta een deel van de datasets die beschikbaar zijn gevisualiseerd, inclusief wat er in die datasets te vinden is. Het voortgezet onderwijs in Nederland is onderverdeeld in vier richtingen: praktijkonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen   >

Infographic kansenongelijkheid Primair Onderwijs

[Nieuws]

Data visualiseren is een van de uitdagingen tijdens Hack de Valse Start. Open State Foundation heeft samen met Jaap Nauta een deel van de datasets die beschikbaar zijn gevisualiseerd, inclusief wat er in die datasets te vinden is. Metrokaart kansenongelijkheid Het resultaat is een metrokaart ‘kansenongelijkheid’, met verschillende zones: de dataset-, de factor- en de   >

Hack de Valse Start

[Nieuws]

Kansenongelijkheid onder jongeren neemt nog steeds toe, ondanks dat het Nederlandse onderwijs van hoog niveau is. Dat blijkt uit de rapporten van de Onderwijsinspectie: De Staat van het Onderwijs. Kansenongelijkheid speelt niet alleen in het onderwijs maar ook in de overgang naar de arbeidsmarkt een rol. Er is echter niet een enkele oorzaak voor de   >

Datablogs

Bijzondere bekostiging onderwijs instellingen

[Datablog]

Onderwijs instellingen krijgen in Nederland naast reguliere bekostiging soms nog bijzondere bekostigingen, zoals ondersteuning voor zieke leerlingen, schippers kinderen of kinderen met een beperking. Er zijn ook globale bekostigingen, zoals ondersteuning van docenten of de scholen zelf. Deze betaalinformatie wordt op maandbasis klaargezet op de website van DUO Tegemoetkoming kstn op scholen Aanv midd int   >

Nieuwe CBS data over leerlingen

[Datablog]

Speciaal voor Hack de Valse Start stelt het CBS deze unieke data beschikbaar. Deze dataset geeft je meer inzicht in waar ongelijke kansen het meeste zullen optreden, misschien ook waarom. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongelijke kansen gerelateerd zijn aan de sociale achtergrond en de economische achtergrond van jongeren. Daarom is het CBS gevraagd data   >

Nieuwe DUO data over scholen

[Datablog]

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is er een afdeling informatieproducten die onderzoek doet en daarbij vrijwel alle onderzoeksdata als open data publiceren. Voor Hack de Valse Start worden diverse bestanden samengesteld, die nog voor 3 maart gepubliceerd gaan worden. Bijzonder aan deze gegevens is dat ze waar mogelijk op zowel schoolniveau als postcode 4 niveau   >

MBO keuzedelen

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op een dataset over keuzedelen in het MBO. Keuzedelen zijn onderdeel van de kwalificatiestructuur in het MBO. Ze zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere instroom van of doorstroom naar een (op)volgende opleiding.   >

Dataset: Overzicht van data

[Datablog]

Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens de hackathon gewerkt wordt aan specifieke vragen rond kansenongelijkheid, zijn alvast verschillende datasets geselecteerd over onderwijs, arbeidsmarkt en jeugd. Je kunt de data ook raadplegen via het dataportaal van Open State Foundation of   >

Armoedemonitor Amsterdam

[Datablog]

De dataset van de Amsterdamse stadsdeelrapportage over armoede geeft inzicht in de eigenschappen van de minimapopulatie in Amsterdam en geeft cijfers over armoederegelingen van de gemeente (17221_stadsdeelrapportage-armoede-2016_def-nov-2017.xlsx). Voor Hack de Valse Start is deze dataset beschikbaar gesteld en de data is vooral interessant als het gaat om jongeren. Zo kan je zien hoeveel minima-huishoudens er   >

Dataset: BBGA – Onderwijs Amsterdam

[Datablog]

Via het Amsterdam City Data portaal van de gemeente Amsterdam is een dataset vrijgegeven met een bijzonder groot aantal variabelen op basis van geografische indeling. Het zogenoemde Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA) bevat meer dan 500 variabelen ingedeeld naar diverse thema’s. Hieronder vallen diverse GGD cijfers over gezondheid maar ook over onderwijs vind je hier relevante   >

Passend Voortgezet Onderwijs in Amsterdam

[Datablog]

In deze datablogs voor Hack de Valse Start lichten wij steeds een dataset uit ter voorbereiding op de hackathon. Wij trappen af met het onderwerp: passend voortgezet onderwijs in Amsterdam. Deze datablog kan een eerste aanzet zijn tot het onderzoeken van bestedingen in het passend (en speciaal) voortgezet onderwijs. Hiervoor combineren wij verschillende datasets, wat   >

Introductie datablogs

[Datablog]

In de aanloop naar de hackathon Hack Valse Start, worden hier een aantal datablogs gepubliceerd. Deze datablogs zijn behulpzaam voordat je aan de slag gaat met open data van meerdere bronnen. Om deelnemers op weg te helpen bij het opzetten van data analyses, worden in verschillende datablogs een aantal voorbeelden uitgewerkt en wordt een overzicht   >