Infographic kansenongelijkheid Primair Onderwijs

[Nieuws]

Data visualiseren is een van de uitdagingen tijdens Hack de Valse Start. Open State Foundation heeft samen met Jaap Nauta een deel van de datasets die beschikbaar zijn gevisualiseerd, inclusief wat er in die datasets te vinden is.

Metrokaart kansenongelijkheid

Het resultaat is een metrokaart ‘kansenongelijkheid’, met verschillende zones: de dataset-, de factor- en de eventzone. Alle metro’s starten bij een dataset die op de een of andere manier iets kan zeggen over kansenongelijkheid. Hier vandaan lopen de lijnen naar de factorzone waar vanuit de lijnen lopen naar verschillende eindbestemmingen in de eventzone.


Klik hier om het bestand te downloaden.

De datazone is het meest abstract, er is veel informatie te vinden, maar het is niet altijd even duidelijk wat die informatie zegt of kan zeggen over de route. De factorzone geeft op een meer objectieve wijze weer welk station de route passeert en kan een eerste signaal zijn voor het station in de eventzone. De eindbestemmingen in de eventzone kunnen positief zijn (groen), maar ook minder positief (oranje of rood) als het gaat om kansenongelijkheid.

De vraag die je hier als eerste bij kunt stellen is: waar gaat het mis? Maar vervolgens kun je ook de vraag stellen: waar kan er bijgestuurd worden? En door wie?

Kansenongelijkheid in het Primair Onderwijs

In deze eerste infographic gaan we in op kansenongelijkheid bij kinderen in de leeftijdsfase van het Primair Onderwijs. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd hebben we de volgende startpunten (datasets) onderscheiden*:

– Voorkeursgegevens scholen
– CBS wijken
– DUO Basisregistratie Onderwijs (BRON)
– DUO cito-score en advies
– Persoonsgebonden Budget (PGB)
– Basisregistratie Personen (BRP)

Afhankelijk van welke lijn er gevolgd wordt, signaleren we verschillende zaken, die we factoren noemen. De factoren op zichzelf zijn niet per definitie goed of fout, maar afhankelijk van de waarde die daaronder hangt zouden we al kunnen signaleren dat we op een goede of verkeerde route zitten met betrekking tot kansenongelijkheid. We onderscheiden de volgende factoren*:

leraar

– Sociale status van de school
– Afstand tussen woonadres en school
– %-echtscheidingen
– Woningaanbod
– Inkomensverdeling
– %-verdeling religie in een wijk
– Beroep ouders
– Opleidingsniveau ouders
– Toelaatbaarheidsverklaring
– Verhuizing
– Mismatch skills en school(type)
– Citoscore
– Advisering voor middelbare school
– Leer- en/of gedragsproblemen
– Uitvoerder (ouders zelf of professional)
– Verhuisgegevens
– Geboorteaangifte

De eindbestemmingen in de eventzone laten zien dat sommige eindbestemmingen gemiddeld zijn (normaal of groen), terwijl andere specifiek zijn. Daarmee bedoelen wij dat niet ieder kind ze meemaakt. Groene eindbestemmingen zijn niet direct een reden tot actie. Anders is dat voor de rode eindbestemmingen, waar hulp van ouders, school of ondersteunende instanties wel noodzakelijk is om kansenongelijkheid tegen te gaan voor zover dat mogelijk is. We onderscheiden de volgende events:

– Overgang basisschool naar middelbare school
– Verhuizen
– Gebruik stadspas en/of sportfondsenpas
– Contact met andere religies
– Ingeschreven staan bij een kerk
– Thuissituatie
– Doorverwijzing speciaal onderwijs
– Switch schoolsystemen
– Afname cito eindtoets
– Citoscore
– Schoolprestaties
– Werkhouding
– Advies anders dan citoscore
– Indicatiestelling
– Gezinsuitbreiding

Er zijn mogelijk meer metroroutes, stations en bestemmingen die in kaart kunnen worden gebracht. Welke mogelijke routes zie jij nog meer? Het uiteindelijke doel is om de route naar de minst positieve, rode, eindbestemmingen, zo vroeg mogelijk te signaleren en waar het kan te voorkomen dat die route wordt genomen. Doe je mee?

Hack jij de Valse Start?

Op 3 maart 2018 vindt Hack de Valse Start plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open onderwijs data aan de slag om kansenongelijkheid in het onderwijs beter te kunnen signaleren en eventueel aan te pakken. Doe je mee?Icons: Freepik from www.flaticon.com

‘Next STEP’ wint hackathon over kansenongelijkheid

[Nieuws]

‘Next STEP’ heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de hackathon Hack de Valse Start 2018. De toepassing maakt het mogelijk om als leerling rechtstreeks terugkoppeling te geven aan je docent over wat je moeilijk vindt aan het huiswerk. De jury prees het winnende team vanwege de innovatieve invalshoek van de app. Een diverse groep van   >

Tools, hulpmiddelen en technologieën voor datavisualisatie

[Nieuws]

Er zijn veel data beschikbaar op het gebied van onderwijs en kansenongelijkheid. Tegelijkertijd ontbreekt er veel informatie en inzicht. Dat maakt het voor mensen die invloed hebben op het beleid niet eenvoudig. Daarvoor zijn oplossingen nodig. Hoe kun je op een eenvoudige manier data die beschikbaar zijn, visualiseren en interpreteren? Hieronder vijf handige tool-tips. 1.   >

Programma side-event met data, onderwijs, sport en spel

[Nieuws]

Vandaag hebben we een klap gegeven op de programmering van het side-event. We combineren inhoud met sport en spel. Daarom starten we om 10:00 met een seminar over data en onderwijs van Ralph Rusconi, onderzoeker op het gebied van onderwijs bij de gemeente Amsterdam. Hij zal jullie op het begin van de dag nog wat   >

Infographic kansenongelijkheid Voortgezet Onderwijs

[Nieuws]

Data visualiseren is een van de uitdagingen tijdens Hack de Valse Start. Open State Foundation heeft samen met Jaap Nauta een deel van de datasets die beschikbaar zijn gevisualiseerd, inclusief wat er in die datasets te vinden is. Het voortgezet onderwijs in Nederland is onderverdeeld in vier richtingen: praktijkonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen   >