Hack de Valse Start is een hackathon die tot doel heeft om op een nieuwe manier te kijken naar kansenongelijkheid in het onderwijs. De hackathon vindt plaats op 3 maart 2018 in het Calvijn College in Amsterdam. Hack de Valse Start wordt georganiseerd door de gemeente Amsterdam, Open State Foundation, Young Creators en ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Waarom?

prent

Kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Dat constateerde de Onderwijsinspectie in het rapport De Staat van het Onderwijs (PDF). De laatste jaren nemen de verschillen toe tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders. Hierdoor krijgen veel kinderen met laagopgeleide ouders niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen en blijft talent onderbenut.

Ook ziet de Onderwijsinspectie dat leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau. Kansenongelijkheid blijkt niet alleen in het onderwijs maar ook in de overgang naar de arbeidsmarkt een rol te spelen. Er is niet een enkele oorzaak voor de oplopende kansenongelijkheid: het gaat om een samenspel van vele zaken. Met Hack de Valse Start willen we met behulp data meer inzicht krijgen over de wijze waarop gemeente en schoolbesturen kansenongelijkheid in het onderwijs kunnen signaleren en aanpakken.

Organisatie

Hack de Valse Start wordt georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gemeente Amsterdam, Open State Foundation en Young Creators.

Gemeente Amsterdam

amsterdam

Op de ruim 300 Amsterdamse scholen wordt dagelijks hard gewerkt om ieder kind een optimale schoolloopbaan te bieden. Een kind heeft daar recht op, ongeacht de wijk waar het woont, ongeacht de afkomst of het opleidingsniveau van de ouders. Het onderwijs en de gemeente Amsterdam zetten hier samen flink op in. Ondanks alle inzet hebben, onder andere door het opleidingsniveau van de ouders, nog niet alle Amsterdamse kinderen gelijke kansen op een succesvolle schoolloopbaan. Met de inzet van de datahackaton wil de gemeente weten welke factoren nog meer een rol spelen bij kansengelijkheid. Het verkregen inzicht kan helpen bij het verder ontwikkelen van plannen om de kansengelijkheid verder te vergroten. Dit doen we omdat ieder kind het recht heeft op de beste kansen voor een goede toekomst.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ocw

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de mogelijkheden verkend van data analyse door middel van de koppeling van OCW-data aan de datasets van regio’s en andere partijen. Hierbij zijn gemeenten en regio’s gevraagd hoe het ministerie kan ondersteunen met de data die OCW tot haar beschikking heeft. Het doel is door middel van de analyse van data tot inzichten, patronen en profielen te komen. Dit heeft geleid tot een samenwerking met tien verschillende gemeenten, regio’s en één provincie. Samen met deze tien partners zetten we data experimenten op, waarvan ‘Hack de Valse Start’ in Amsterdam de eerste is. Met ‘Hack de Valse Start’ hopen we nieuwe inzichten te verkrijgen over kansen(on)gelijkheid bij de Amsterdamse kinderen en jongeren, die we mogelijk kunnen gebruiken voor vervolgonderzoek en beleid.

Open State Foundation

open state

Open State Foundation bevordert het ontsluiten van publieke informatie als open data bij overheden en publieke organisaties en stimuleert het hergebruik daarvan. De organisatie werkt daarbij samen met overheden, maatschappelijke organisaties, journalisten, mediaorganisaties en kennisinstituten en heeft als doel de informatiepositie van mensen te verstevigen zodat ze beter geïnformeerde keuzes kunnen maken en invloed kunnen uitoefenen. Open State Foundation gelooft dat onderwijs kan profiteren van beter inzicht en goede informatie en data waarmee kansenongelijkheid kan worden aangepakt.

Young Creators

open state

Young Creators is een community van jonge en ambitieuze talenten die actief hun ideeën en dromen najagen. Mensen met een grote drive om zichzelf en de mensen om zich heen te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. Young Creators is de plek waar deze talenten inspiratie vinden en aangemoedigd worden om hun ambities te verwezenlijken.

Contact

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Leydi van den Braken, leydi [@] openstate.eu


Icons: Freepik from www.flaticon.com