Sommige jongeren starten hun levensloop met een valse start. Dit ondanks dat het Nederlandse onderwijs aan de wereldtop staat. Deze kansenongelijkheid bestaat zowel in het onderwijs als ook in de overgang naar de arbeidsmarkt. Er is echter niet een enkele oorzaak hiervoor: het gaat om een samenspel van vele zaken. Een probleem waar we jouw hulp bij kunnen gebruiken.

Primair Onderwijs Challenge

school icon

De basisschooltijd is een hectische periode. Een leerling heeft dan nog weinig invloed heeft op zijn of haar leven. Grote beslissingen in die periode worden meestal door anderen genomen. In deze challenge kijken we naar ouders, leraren en instituten. Zijn de ouders van de leerling vaak verhuisd? Welke schooladviezen zijn er gegeven? Wat is het profiel van de basisschool? Dit kan allemaal van invloed zijn. Deelnemers worden uitgedaagd hiermee aan de slag te gaan. Lees de volledige challenge hier.

Voortgezet Onderwijs Challenge

Op de middelbare school krijgt een leerling steeds meer controle over zijn of haar eigen leven. Er zijn nog steeds externe factoren die van invloed zijn, maar de regie ligt steeds vaker in de handen van de leerling. Welke gevolgen hebben de keuzes voor een bijbaan, vervolgopleiding en spijbelgedrag? Hoe worden ongewenste of negatieve gevolgen van kansenongelijkheid aangepakt? Aan jou de uitdaging om hier inzicht in te geven. Lees de volledige challenge hier.

Data Visualisatie Challenge

school icon

Er zijn veel data beschikbaar op het gebied van onderwijs en kansenongelijkheid. Tegelijkertijd ontbreekt er veel informatie en inzicht. Dat maakt het voor mensen die invloed hebben op het beleid niet eenvoudig. Daarvoor zijn oplossingen nodig. Hoe kun je op een eenvoudige manier data die beschikbaar zijn, visualiseren en interpreteren? Welke data ontbreekt er? Lees de volledige challenge hier.

Jongeren Challenge

De jongeren gaan aan de slag met Python, Jupyter Notebook, NumPy en PiePlot. Aan hen de opdracht om data te verzamelen, voor te bereiden, te analyseren en te visualiseren. Voor de leerlingen die extra uitdaging willen is het mogelijk om Pandas te gebruiken. Om de jongeren op weg te helpen zijn er drie niveaus aan uitdagingen:
• 1-2 vooraf opgestelde vragen, horend bij een specifieke dataset
• Bedenk zelf iets met de die specifieke dataset
• Zoek zelf dataset(s) op en bedenk wat je ermee zou kunnen

Data

data enzo

Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Lees voor voorbeelden en suggesties de verschillende datablogs. Omdat tijdens de hackathon gewerkt wordt aan specifieke vragen rond kansenongelijkheid, zijn alvast verschillende datasets geselecteerd over onderwijs, arbeidsmarkt en jeugd. Je kunt de geselecteerde data raadplegen via het dataportaal van Open State Foundation. Naast deze sets, kun je natuurlijk ook terecht bij grote open dataportalen, zoals die van de Dienst Uitvoering Onderwijs of het CBS.

Meld je aan

Ben je geïnteresseerd in data, hacken, het onderwijs of kansen(on)gelijkheid? Meld je dan aan voor de hackathon:

 

Contact

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Leydi van den Braken, leydi [@] openstate.eu.


Icons: Freepik from www.flaticon.com