Bijzondere bekostiging onderwijs instellingen

[Datablog]

Onderwijs instellingen krijgen in Nederland naast reguliere bekostiging soms nog bijzondere bekostigingen, zoals ondersteuning voor zieke leerlingen, schippers kinderen of kinderen met een beperking.

schoolb

Er zijn ook globale bekostigingen, zoals ondersteuning van docenten of de scholen zelf. Deze betaalinformatie wordt op maandbasis klaargezet op de website van DUO

Tegemoetkoming kstn op scholen

Aanv midd int Haren

Garantiebekostiging LGF PR

Exellentie MBO EZ

Bijz bekost aanw zigeunerk

Garantiebekostiging LGF MI

Bek land werkv ond en epil m

Aanv bek buitenonderhoud

MI regulier (rijdende scholen)

Bijz bek groei IGBO

Bijzondere bek bijz situaties

Bijz bek aanw schipp kinderen

Subsidie Instandh Europ School

Financiele afhandeling BVE

MI regulier (ligplaatsscholen)

Opv asielz kind in POL en GLO

Subsidie voor studieverlof BVE

Bijzondere bekostiging

Bijz bek ll oud trek best

Extra bek exploitatie VO

Vervangingskosten Cultuurbeg

Bijz bek groei Europese School

Vraagfinanciering HO

Garantiebekostiging LGF PA

Wettelijke rente HO

Bijz bek asielszkr 2e jr in NL

Nieuwe CBS data over leerlingen

[Datablog]

Speciaal voor Hack de Valse Start stelt het CBS deze unieke data beschikbaar. Deze dataset geeft je meer inzicht in waar ongelijke kansen het meeste zullen optreden, misschien ook waarom. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongelijke kansen gerelateerd zijn aan de sociale achtergrond en de economische achtergrond van jongeren. Daarom is het CBS gevraagd data   >

Nieuwe DUO data over scholen

[Datablog]

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is er een afdeling informatieproducten die onderzoek doet en daarbij vrijwel alle onderzoeksdata als open data publiceren. Voor Hack de Valse Start worden diverse bestanden samengesteld, die nog voor 3 maart gepubliceerd gaan worden. Bijzonder aan deze gegevens is dat ze waar mogelijk op zowel schoolniveau als postcode 4 niveau   >

MBO keuzedelen

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op een dataset over keuzedelen in het MBO. Keuzedelen zijn onderdeel van de kwalificatiestructuur in het MBO. Ze zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere instroom van of doorstroom naar een (op)volgende opleiding.   >

Dataset: Overzicht van data

[Datablog]

Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens de hackathon gewerkt wordt aan specifieke vragen rond kansenongelijkheid, zijn alvast verschillende datasets geselecteerd over onderwijs, arbeidsmarkt en jeugd. Je kunt de data ook raadplegen via het dataportaal van Open State Foundation of   >