Nieuwe DUO data over scholen

[Datablog]
schoolb

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is er een afdeling informatieproducten die onderzoek doet en daarbij vrijwel alle onderzoeksdata als open data publiceren. Voor Hack de Valse Start worden diverse bestanden samengesteld, die nog voor 3 maart gepubliceerd gaan worden. Bijzonder aan deze gegevens is dat ze waar mogelijk op zowel schoolniveau als postcode 4 niveau worden samengesteld. Hierdoor kan je makkelijk combinaties maken met wijk en buurt data, zoals door het CBS veelal wordt aangeleverd.

Per instelling de postcode 4 niveau herkomst van de leerlingen

Op postcode 4 niveau gemiddelde citoscore en schooladvies

Vroegtijdig schoolverlaters per onderwijs instelling

Vroegtijdig schoolverlaters op postcode 4 niveau

Per instelling het aantal leerlingen dat switcht van opleiding binnen de instelling

Per instelling het aantal leerlingen dat switcht van opleiding bij een andere instelling

Doorstroom van instelling naar vervolgopleidingen gegroepeerd op onderwijssoortniveau

Behaalde diploma’s per instelling per jaar op basis van het diploma register

Totaal behaalde diploma’s op  postcode 4 niveau op basis van het diplomaregister

Een overzicht van verblijfsjaren per instelling per opleidingtype

Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, publiceren we deze online.

Hack jij de Valse Start?

Op 3 maart 2018 vindt Hack de Valse Start plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open onderwijs data aan de slag om kansenongelijkheid in het onderwijs beter te kunnen signaleren en eventueel aan te pakken. Doe je mee?Icons: Freepik from www.flaticon.com

Bijzondere bekostiging onderwijs instellingen

[Datablog]

Onderwijs instellingen krijgen in Nederland naast reguliere bekostiging soms nog bijzondere bekostigingen, zoals ondersteuning voor zieke leerlingen, schippers kinderen of kinderen met een beperking. Er zijn ook globale bekostigingen, zoals ondersteuning van docenten of de scholen zelf. Deze betaalinformatie wordt op maandbasis klaargezet op de website van DUO Tegemoetkoming kstn op scholen Aanv midd int   >

Nieuwe CBS data over leerlingen

[Datablog]

Speciaal voor Hack de Valse Start stelt het CBS deze unieke data beschikbaar. Deze dataset geeft je meer inzicht in waar ongelijke kansen het meeste zullen optreden, misschien ook waarom. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongelijke kansen gerelateerd zijn aan de sociale achtergrond en de economische achtergrond van jongeren. Daarom is het CBS gevraagd data   >

MBO keuzedelen

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op een dataset over keuzedelen in het MBO. Keuzedelen zijn onderdeel van de kwalificatiestructuur in het MBO. Ze zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere instroom van of doorstroom naar een (op)volgende opleiding.   >

Dataset: Overzicht van data

[Datablog]

Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens de hackathon gewerkt wordt aan specifieke vragen rond kansenongelijkheid, zijn alvast verschillende datasets geselecteerd over onderwijs, arbeidsmarkt en jeugd. Je kunt de data ook raadplegen via het dataportaal van Open State Foundation of   >