Hack de Valse Start

[Nieuws]

Kansenongelijkheid onder jongeren neemt nog steeds toe, ondanks dat het Nederlandse onderwijs van hoog niveau is. Dat blijkt uit de rapporten van de Onderwijsinspectie: De Staat van het Onderwijs. Kansenongelijkheid speelt niet alleen in het onderwijs maar ook in de overgang naar de arbeidsmarkt een rol. Er is echter niet een enkele oorzaak voor de oplopende kansenongelijkheid: het gaat om een samenspel van vele oorzaken.

viz

Daarom slaan onderwijs, overheden, scholen en jongeren de handen ineen om toenemende tweedeling te keren. Is het mogelijk om met gebruik van open data van verschillende bronnen een beter beeld te krijgen waarmee kansenongelijkheid beter gesignaleerd en aangepakt kunnen worden? Om deze vragen te beantwoorden komen op 3 maart 2018 programmeurs, data-analisten, beleidsmakers en jongeren bij elkaar tijdens de hackathon Hack de Valse Start.

Samen proberen zij meer inzicht te krijgen waarom sommige jongeren hun levensloop beginnen met een valse start. Door mensen uit verschillende lagen van de samenleving gedurende een hele dag bij elkaar te brengen wordt de potentie van data beter benut. Deelnemers zullen worden uitgedaagd om toepassingen en analyses te maken die een andere kijk geven op kansenongelijkheid onder jongeren.

Hack de Valse Start wordt georganiseerd door de gemeente Amsterdam, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Open State Foundation en Young Creators en vindt op 3 maart 2018 plaats bij het Calvijn College aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam.

Meld je aan

Ben je geïnteresseerd in data, hacken, het onderwijs of kansen(on)gelijkheid? Meld je dan aan voor de hackathon:

 


Icons: Freepik from www.flaticon.com

‘Next STEP’ wint hackathon over kansenongelijkheid

[Nieuws]

‘Next STEP’ heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de hackathon Hack de Valse Start 2018. De toepassing maakt het mogelijk om als leerling rechtstreeks terugkoppeling te geven aan je docent over wat je moeilijk vindt aan het huiswerk. De jury prees het winnende team vanwege de innovatieve invalshoek van de app. Een diverse groep van   >

Tools, hulpmiddelen en technologieën voor datavisualisatie

[Nieuws]

Er zijn veel data beschikbaar op het gebied van onderwijs en kansenongelijkheid. Tegelijkertijd ontbreekt er veel informatie en inzicht. Dat maakt het voor mensen die invloed hebben op het beleid niet eenvoudig. Daarvoor zijn oplossingen nodig. Hoe kun je op een eenvoudige manier data die beschikbaar zijn, visualiseren en interpreteren? Hieronder vijf handige tool-tips. 1.   >

Programma side-event met data, onderwijs, sport en spel

[Nieuws]

Vandaag hebben we een klap gegeven op de programmering van het side-event. We combineren inhoud met sport en spel. Daarom starten we om 10:00 met een seminar over data en onderwijs van Ralph Rusconi, onderzoeker op het gebied van onderwijs bij de gemeente Amsterdam. Hij zal jullie op het begin van de dag nog wat   >

Infographic kansenongelijkheid Voortgezet Onderwijs

[Nieuws]

Data visualiseren is een van de uitdagingen tijdens Hack de Valse Start. Open State Foundation heeft samen met Jaap Nauta een deel van de datasets die beschikbaar zijn gevisualiseerd, inclusief wat er in die datasets te vinden is. Het voortgezet onderwijs in Nederland is onderverdeeld in vier richtingen: praktijkonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen   >