Dataset: BBGA – Onderwijs Amsterdam

[Datablog]

Via het Amsterdam City Data portaal van de gemeente Amsterdam is een dataset vrijgegeven met een bijzonder groot aantal variabelen op basis van geografische indeling. Het zogenoemde Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA) bevat meer dan 500 variabelen ingedeeld naar diverse thema’s. Hieronder vallen diverse GGD cijfers over gezondheid maar ook over onderwijs vind je hier relevante data als kwaliteit van scholen en bijvoorbeeld het aantal laagopgeleide schoolverlaters.

Het is een behoorlijk groot samengesteld bestand. Er zijn totaal 708 variabelen maar niet iedere rij bevat deze variabelen. Dit komt omdat per rij verschillende geografische data niveaus geleverd worden. Niet alle variabelen zijn dus op elk geo niveau beschikbaar. In de kolom niveaunaam kun je zien welk geo niveau van toepassing is.

Op het thema Onderwijs zijn onder meer de volgende gegevens opgenomen:

boeken

1. VVE indicatie (kind heeft extra ondersteuning nodig heeft op de peuterspeelzaal of kinderopvang, bijvoorbeeld met taalontwikkeling.)
2. Deelname VVE indicaties
3. Scholen Basisonderwijs
4. Leerlingen Basisonderwijs
5. Scholen SO (Speciaal onderwijs)
6. Leerlingen SO
7. % Gewichtleerlingen (Ouders hebben een lager opleidingsniveau)
8. Aanbod basisscholen (rapportcijfer)
9. Citoscore
10. % Basisschooladvies PRO/LWOO
11. % Basisschooladviezen VMBO
12. % Basisschooladviezen Havo of VWO
13. Scholen VO
14. Leerlingen VO
15. Bovenleerplichtigen (18 jarigen zonder diploma’s)
16. % Startkwalificatie
17. % Schoolgaand
18. % Arbeid kennis migranten
19. % Laag opgeleide schoolverlaters

Om snel de variabele te vinden die je zoekt, kan je het metadata tabblad gebruiken om de kolomnaam op te zoeken. Zo blijkt ‘PO: % Gewichtenleerlingen’ als column naam ‘Ollgew_p’ te hebben. Door deze kolom te zoeken en hiervan de waarde nul te filteren krijg je de voorkomens van deze data te zien.

Mogelijke onderzoeksvraag: Welke variabelen correleren juist wel of juist niet in deze dataset?

In hoeverre kan je relaties leggen met soortgelijke dataset BBGA Sport en recreatie of een van de andere BBGA’s?

Hack jij de Valse Start?

Op 3 maart 2018 vindt Hack de Valse Start plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open onderwijs data aan de slag om kansenongelijkheid in het onderwijs beter te kunnen signaleren en eventueel aan te pakken. Doe je mee?Icons: Freepik from www.flaticon.com

Bijzondere bekostiging onderwijs instellingen

[Datablog]

Onderwijs instellingen krijgen in Nederland naast reguliere bekostiging soms nog bijzondere bekostigingen, zoals ondersteuning voor zieke leerlingen, schippers kinderen of kinderen met een beperking. Er zijn ook globale bekostigingen, zoals ondersteuning van docenten of de scholen zelf. Deze betaalinformatie wordt op maandbasis klaargezet op de website van DUO Tegemoetkoming kstn op scholen Aanv midd int   >

Nieuwe CBS data over leerlingen

[Datablog]

Speciaal voor Hack de Valse Start stelt het CBS deze unieke data beschikbaar. Deze dataset geeft je meer inzicht in waar ongelijke kansen het meeste zullen optreden, misschien ook waarom. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongelijke kansen gerelateerd zijn aan de sociale achtergrond en de economische achtergrond van jongeren. Daarom is het CBS gevraagd data   >

Nieuwe DUO data over scholen

[Datablog]

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is er een afdeling informatieproducten die onderzoek doet en daarbij vrijwel alle onderzoeksdata als open data publiceren. Voor Hack de Valse Start worden diverse bestanden samengesteld, die nog voor 3 maart gepubliceerd gaan worden. Bijzonder aan deze gegevens is dat ze waar mogelijk op zowel schoolniveau als postcode 4 niveau   >

MBO keuzedelen

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op een dataset over keuzedelen in het MBO. Keuzedelen zijn onderdeel van de kwalificatiestructuur in het MBO. Ze zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere instroom van of doorstroom naar een (op)volgende opleiding.   >