Armoedemonitor Amsterdam

[Datablog]

De dataset van de Amsterdamse stadsdeelrapportage over armoede geeft inzicht in de eigenschappen van de minimapopulatie in Amsterdam en geeft cijfers over armoederegelingen van de gemeente (17221_stadsdeelrapportage-armoede-2016_def-nov-2017.xlsx).

Voor Hack de Valse Start is deze dataset beschikbaar gesteld en de data is vooral interessant als het gaat om jongeren. Zo kan je zien hoeveel minima-huishoudens er zijn met kinderen en omgekeerd hoeveel kinderen deel maken van zo’n huishouden. Minima betekent: een huishoudinkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en een weinig vermogen (bijstandsnorm).

De gemeente heeft een aantal regelingen voor kinderen en voor huishoudens met kinderen: de scholierenvergoeding, de gratis laptop, de Stadspas (bioscoop, zwembad, dierentuin o.a.) en de kindbonnen (baby-, speelgoed- of kledingbon). Hiervan kan je zien hoe vaak de regeling benut is en hoeveel dat is in verhouding tot alle personen die de regeling mogen benutten. Al deze cijfers worden uitgesplitst naar stadsdeel-, gebieds- en wijkniveau.

De data is eenvoudig te visualiseren en te combineren met bijvoorbeeld CBS datasets als kerncijfers wijken en buurten en de geodata die je daarvoor kunt gebruiken.

Een mogelijke onderzoeksvraag is: leidt een hoger gebruik van deze regelingen tot betere resultaten in het onderwijs of op de banenmarkt?

Hack jij de Valse Start?

Op 3 maart 2018 vindt Hack de Valse Start plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open onderwijs data aan de slag om kansenongelijkheid in het onderwijs beter te kunnen signaleren en eventueel aan te pakken. Doe je mee?Icons: Freepik from www.flaticon.com

Bijzondere bekostiging onderwijs instellingen

[Datablog]

Onderwijs instellingen krijgen in Nederland naast reguliere bekostiging soms nog bijzondere bekostigingen, zoals ondersteuning voor zieke leerlingen, schippers kinderen of kinderen met een beperking. Er zijn ook globale bekostigingen, zoals ondersteuning van docenten of de scholen zelf. Deze betaalinformatie wordt op maandbasis klaargezet op de website van DUO Tegemoetkoming kstn op scholen Aanv midd int   >

Nieuwe CBS data over leerlingen

[Datablog]

Speciaal voor Hack de Valse Start stelt het CBS deze unieke data beschikbaar. Deze dataset geeft je meer inzicht in waar ongelijke kansen het meeste zullen optreden, misschien ook waarom. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongelijke kansen gerelateerd zijn aan de sociale achtergrond en de economische achtergrond van jongeren. Daarom is het CBS gevraagd data   >

Nieuwe DUO data over scholen

[Datablog]

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is er een afdeling informatieproducten die onderzoek doet en daarbij vrijwel alle onderzoeksdata als open data publiceren. Voor Hack de Valse Start worden diverse bestanden samengesteld, die nog voor 3 maart gepubliceerd gaan worden. Bijzonder aan deze gegevens is dat ze waar mogelijk op zowel schoolniveau als postcode 4 niveau   >

MBO keuzedelen

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op een dataset over keuzedelen in het MBO. Keuzedelen zijn onderdeel van de kwalificatiestructuur in het MBO. Ze zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere instroom van of doorstroom naar een (op)volgende opleiding.   >